ekonomia transport

Poczta Polska – szybki rozwój w sektorze ubezpieczeń

Poczta Polska – szybki rozwój w sektorze ubezpieczeń
Data publikacji: 05.08.2015 Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Poczta Polska – szybki rozwój w sektorze ubezpieczeń Kategoria: transport, ekonomia/biznes/finanse Wyniki sprzedaży polis życiowych w Grupie Poczty

Data publikacji: 05.08.2015 Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Poczta Polska – szybki rozwój w sektorze ubezpieczeń Kategoria: transport, ekonomia/biznes/finanse

Wyniki sprzedaży polis życiowych w Grupie Poczty Polskiej – podsumowanie I półrocza 2015

Poczta Polska – poza działalnością pocztową, cyfrową i bankową – aktywnie działa na rynku ubezpieczeń. Rozwijane przez operatora narodowego usługi ubezpieczeniowe mają być w kolejnych latach znaczącym elementem stabilizującym strukturę przychodów Grupy Poczty Polskiej.

Poczta Polska ubezpiecza… nie tylko przesyłki

Poczta Polska – oprócz działalności na rynku pocztowym oraz bankowym – oferuje szeroki wachlarz usług ubezpieczeniowych. Pierwszym produktem w tym segmencie, z którym nowa spółka Poczty Polskiej – Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. – weszła na rynek jest grupowe ubezpieczenie na życie skierowane do Pocztowców. To unikatowe rozwiązanie zostało stworzone we współpracy z pracownikami i partnerami społecznymi Poczty Polskiej.

Już blisko jedna trzecia pracowników Poczty Polskiej posiada pocztową polisę na życie – spółka odnotowała ok. 21 tys. deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie w niespełna cztery miesiące od rozpoczęcia działalności operacyjnej zrealizowało roczny plan sprzedaży polis grupowych na życie. Zakres ubezpieczenia obejmuje ochroną ważne świadczenia dla specyfiki pracy Pocztowców

Cel? Zwiększenie wartości Grupy

W ubiegłym roku przychody Poczty Polskiej z usług bankowo-ubezpieczeniowych sięgnęły 51 mln zł i były o 45 proc. wyższe niż w 2013 roku. Przychody prowizyjne z ubezpieczeń również znacząco wzrosły, bo o 80 proc w 2014 roku w porównaniu z 2013 rokiem.
Kolejnym etapem intensyfikującym działalność Pocztowego TUnŻ będą polisy bancassurance dla klientów Banku Pocztowego, a następnie polisy na życie sprzedawane przy wykorzystaniu wszystkich kanałów dystrybucji Grupy Poczty, tj. z wykorzystaniem placówek pocztowych i listonoszy.

Strategia rozwoju, przyjęta w odniesieniu Ubezpieczeń Pocztowych,  pozwoli nie tylko na osiągnięcie efektu synergii, wynikającego z działalności pocztowo-bankowej Poczty Polskiej, ale przyczyni się również do zwiększenia wartości Grupy Poczty Polskiej w kolejnych latach. źródło: Biuro Prasowe Poczta Polska Załączniki: Poczta Polska – szybki rozwój w sektorze ubezpieczeń transport, ekonomia/biznes/finanse - Hashtagi: #transport #ekonomia/biznes/finanse

A to już wiesz?  Zwiedzanie z Rainbow – kolejna część oferty na Lato 2018

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy