sprawy społeczne transport

Kolizja na drodze? Kierowcy liczą na wsparcie swojego ubezpieczyciela

Kolizja na drodze? Kierowcy liczą na wsparcie swojego ubezpieczyciela
Co drugi kierowca w Polsce przynajmniej raz w życiu uczestniczył w kolizji drogowej z winy innej osoby, a dla co trzeciego z nich uciążliwa była konieczność kontaktu z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy – wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Gothaer TU S.A. Odpowiedzią na wskazane przez kierowców trudności jest model Bezpośredniej Likwidacji Szkód, który w Gothaer obejmuje wszystkich

Data publikacji: 18.11.2015 Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Kolizja na drodze? Kierowcy liczą na wsparcie swojego ubezpieczyciela Kategoria: sprawy społeczne, transport

Co drugi kierowca w Polsce przynajmniej raz w życiu uczestniczył w kolizji drogowej z winy innej osoby, a dla co trzeciego z nich uciążliwa była konieczność kontaktu z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy – wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Gothaer TU S.A. Odpowiedzią na wskazane przez kierowców trudności jest model Bezpośredniej Likwidacji Szkód, który w Gothaer obejmuje wszystkich klientów.

Co drugi kierowca w Polsce przynajmniej raz w życiu uczestniczył w kolizji drogowej z winy innej osoby, a dla co trzeciego z nich uciążliwa była konieczność kontaktu z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy – wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Gothaer TU S.A. Odpowiedzią na wskazane przez kierowców trudności jest model Bezpośredniej Likwidacji Szkód, który w Gothaer obejmuje wszystkich klientów.

– Dzięki BLS, zakład ubezpieczeniowy, który należy do porozumienia PIU, a dodatkowo, tak jak Gothaer, oferuje własny model BLS, każdorazowo zajmie się procesem likwidacji szkody. To znaczy, że przejmie wszystkie formalności, bez względu na to, w jakiej firmie miał wykupione ubezpieczenie sprawca. Takiego rozwiązania oczekują właściciele aut. Potwierdzają to wyniki zleconego przez nas badania. Od momentu wprowadzenia przez nas Bezpośredniej Likwidacji Szkód obserwujemy stały wzrost zainteresowania tym modelem i odnotowujemy wzrost udziału szkód likwidowanych w ramach BLS w ich ogólnej liczbie. Tylko w październiku było to ponad 200 szkód, co stanowi około 12 proc. szkód z ogółu prowadzonych spraw. Jesteśmy przekonani, że ten odsetek będzie w kolejnych miesiącach coraz wyższy – mówi Adam Sasin, Dyrektor Biura Likwidacji Szkód w Gothaer TU S.A.

Formalności, niepewność i obcy ubezpieczyciel zmorą kierowców

Jak wynika z badania opinii przeprowadzonego na zlecenie Gothaer, jeden na dwóch polskich kierowców miał choć raz w życiu stłuczkę drogową nie ze swojej winy. Co ciekawe, w takiej sytuacji znalazło się mniej kobiet (45 proc.) niż mężczyzn (57 proc.). Respondenci badania zapytani o największe problemy, z którymi mieli do czynienia podczas likwidacji szkody komunikacyjnej z ubezpieczenia OC, wskazali na niepewność dotyczącą wypłaty odszkodowania (43 proc.) oraz dużą liczbę formalności (42 proc.). Co trzeci kierowca odpowiedział, że najbardziej uciążliwa dla niego była konieczność kontaktowania się z ubezpieczycielem sprawcy (36 proc.). Dodatkowo, aż 26 proc. respondentów wskazało, że w czasie stłuczki, w której uczestniczyli nie ze swojej winy, ubezpieczyciel sprawcy nie udzielił im odpowiedniej pomocy informacyjnej na temat procesu likwidowania szkody.  

A to już wiesz?  Kierowca pracuje nawet wtedy, gdy nie jedzie

– BLS znacząco poprawia komfort poszkodowanego w zdarzeniu drogowym. Przede wszystkim zgłasza on szkodę swojemu ubezpieczycielowi, z którym łatwiej mu rozmawiać, jest jego klientem i zna dostępne kanały komunikacji. Ubezpieczyciel natomiast znając historię klienta, sprawniej udzieli mu pomocy i koniecznych w danym momencie informacji i wskazówek. Mamy nadzieję, że BLS skłoni właścicieli aut do podejmowania bardziej świadomych decyzji w zakresie wyboru polisy OC, większą uwagę zwracając na jakość. Zgodnie z zasadą „pomyśl wcześniej” najlepiej wybrać tego ubezpieczyciela, który oferuje wysoką jakość usług, bo to będzie kluczowe w momencie kolizji – mówi Marek Dmytryk, zastępca dyrektora biura ubezpieczeń detalicznych w Gothaer TU S.A.

Kiedy stłuczka podlega pod BLS

W ramach BLS można zlikwidować szkody, która spełniają jednocześnie kilka kryteriów. Brak choćby jednego z nich, uniemożliwia skorzystanie z bezpośredniej likwidacji szkód. Po pierwsze, w zderzeniu muszą uczestniczyć 2 pojazdy, nie mniej i nie więcej. Po drugie, nikt nie może zostać ranny. Po trzecie, kolizja samochodów miała miejsce w Polsce, a uczestnicy zdarzenia posiadają ubezpieczenie OC krajowe. Po czwarte, szkoda nie została zgłoszona w towarzystwie ubezpieczeń sprawcy zdarzenia. BLS dotyczy wyłącznie szkód zaistniałych w pojeździe i w mieniu w nim się znajdującym pod warunkiem, że stanowi ono własność poszkodowanego. Nie ma możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za szkody osobowe.

Kiedy klient Gothaer może skorzystać z BLS

Co ważne, każdy klient Gothaer, niezależnie od tego, w jakim zakładzie ubezpieczeń posiadał OC sprawca kolizji, spełniając powyższe kryteria może skorzystać z usługi BLS.

– Nasza firma zdecydowała o połączeniu dwóch modeli funkcjonowania BLS – działającego w ramach porozumienia PIU oraz modelu cesji, co pozwoli nam uniknąć sytuacji, w której odeślemy naszego Klienta do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy kolizji, bo jego zakład ubezpieczeniowy nie przystąpił do porozumienia PIU i nie oferuje BLS. W ten sposób każdy ubezpieczony w Gothaer może być spokojny, że w sytuacji wystąpienia nieprzyjemnego zdarzenia na drodze z winy innego kierowcy, to my, a nie inny zakład ubezpieczeniowy, zajmiemy się wszystkimi formalnościami związanymi z likwidacją szkody – podkreśla Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes Zarządu Gothaer TU S.A.

A to już wiesz?  Linie Emirates potwierdzają zamówienie na 36 Airbusów A380 za 16 mld dolarów

Metodologia badania:

Badanie opinii publicznej zostało zrealizowane przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie Gothaer TU S.A. na reprezentatywnej próbie 1005 Polaków będących użytkownikami samochodów i posiadających ubezpieczenie OC. Badanie zrealizowano we wrześniu 2015 roku. źródło: Biuro Prasowe Gothaer Załączniki: Kolizja na drodze? Kierowcy liczą na wsparcie swojego ubezpieczyciela sprawy społeczne, transport - Co drugi kierowca w Polsce przynajmniej raz w życiu uczestniczył w kolizji drogowej z winy innej osoby, a dla co trzeciego z nich uciążliwa była konieczność kontaktu z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy – wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Gothaer TU S.A. Odpowiedzią na wskazane przez kierowców trudności jest model Bezpośredniej Likwidacji Szkód, który w Gothaer obejmuje wszystkich klientów. Hashtagi: #sprawy społeczne #transport

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy