nowe produkty Technologie

ING Lease finansuje lokomotywę Dragon

ING Lease finansuje lokomotywę Dragon
Newag S.A. przekazał do użytkowania Freightlinerowi PL pierwszą z pięciu zamówionych lokomotyw „Dragon”. Są to nowoczesne, 6-osiowe lokomotywy elektryczne, wyposażone w dodatkowy silnik spalinowy do prac na bocznicach i liniach niezelektryfikowanych. Lokomotywy zostały w pełni zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce. Kontrakt został zawarty na początku 2015 roku. Finansowanie wartego niemal 75 mln zł projektu zapewnia ING Lease

Data publikacji: 09.06.2016 Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: ING Lease finansuje lokomotywę Dragon Kategoria: nowe produkty/usługi, technologie

Newag S.A. przekazał do użytkowania Freightlinerowi PL pierwszą z pięciu zamówionych lokomotyw „Dragon”. Są to nowoczesne, 6-osiowe lokomotywy elektryczne, wyposażone w dodatkowy silnik spalinowy do prac na bocznicach i liniach niezelektryfikowanych. Lokomotywy zostały w pełni zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce. Kontrakt został zawarty na początku 2015 roku. Finansowanie wartego niemal 75 mln zł projektu zapewnia ING Lease (Polska).

Newag S.A. przekazał do użytkowania Freightlinerowi PL pierwszą z pięciu zamówionych lokomotyw „Dragon”. Są to nowoczesne, 6-osiowe lokomotywy elektryczne, wyposażone w dodatkowy silnik spalinowy do prac na bocznicach i liniach niezelektryfikowanych. Lokomotywy zostały w pełni zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce. Kontrakt został zawarty na początku 2015 roku. Finansowanie wartego niemal 75 mln zł projektu zapewnia ING Lease (Polska).

Podczas ceremonii lokomotywie nadano imię Ernesta Malinowskiego, wybitnego polskiego inżyniera kolejowego, budowniczego kolei Transandyjskiej w Peru. Sylwetka Malinowskiego to najlepszy dowód na to, że Polska może być źródłem technologii światowej klasy. Lokomotywa Dragon w tym zakresie bardzo przypomina Ernesta Malinowskiego. Jest to produkt polskiej myśli technicznej, mogący jednocześnie odznaczyć się najwyższymi parametrami mocy, efektywności, ergonomii oraz niezawodności.

Inwestowanie w nowoczesny tabor kolejowy to jedyna szansa na odbudowę wizerunku kolei, który często jest kojarzony z niemal antycznym, 50-letnim taborem, nieprzewidywalnością i usługami niskiej jakości. Freightliner od początku swojej historii realizuje strategię maksymalnej efektywności w oparciu o nowe i niezawodne lokomotywy oraz wagony. Średni wiek naszych lokomotyw to ok. 8 lat. Wierzymy jednak, że kto się nie rozwija ten się cofa. Z tego względu zdecydowaliśmy się uzupełnić naszą flotę o nowe, 6-osiowe elektryczne lokomotywy Dragon, wyposażone w dodatkowy silnik spalinowy. Produkcja taboru może stać się polską inteligentną specjalizacją, ale tylko wtedy, gdy polscy przewoźnicy będą kupowali polski tabor. Z tego względu jesteśmy szczególnie dumni, że zamówiliśmy lokomotywy zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce, tworząc tu specjalistyczny know-how oraz miejsca pracy – powiedział Konstantin Skorik, Prezes Zarządu, Freightliner PL.

A to już wiesz?  Poczta Polska: listonosze sprzedają ubezpieczenia przez smartfony

Cieszę się, że ING Lease ma swój udział w rozwoju  polskiego rynku kolejowego. ING Lease jest obecny na rynku finansowania taboru kolejowego od wielu lat. Mając w naszym portfelu zarówno lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, wagony, możemy pochwalić się naprawdę dużym doświadczeniem w tym segmencie rynku. Finansujemy nowoczesne, unikatowe projekty, wspierające rozwój transportu w Polsce. Ta transakcja to kolejna już realizacja projektu z naszym wieloletnim partnerem – firmą Newag. Wpisuje się ona w naszą strategię, zgodnie z którą skupiamy się na budowaniu długoterminowych relacji oraz zapewniamy finansowanie dopasowane do oczekiwań klientów.

Leasing tej lokomotywy, to także inicjacja współpracy z Freightliner’em. Liczymy, że rozwój działalności przewozowej naszego klienta będzie rodził zapotrzebowanie na kolejne zakupy inwestycyjne, a zatem również na kolejne potrzeby w zakresie finansowania – powiedziała Ewa Łuniewska, Prezes Zarządu ING Lease (Polska).

Z zaszczytem i dumą, w dniu dzisiejszym mogę oficjalnie przekazać w ręce Zarządu Freightliner PL pierwszą z trzech dostarczonych lokomotyw sześcioosiowych Dragon E6ACTd. Jesteśmy przekonani, że spełni ona oczekiwania naszych Partnerów, a niezawodność i gotowość techniczna (99,3 oraz 99,5 odpowiednio) znacząco zredukują nakłady finansowe na rezerwę taborową.

Przekazywana lokomotywa sześcioosiowa jest pierwszą tej klasy lokomotywą elektryczną wyprodukowaną w Polsce wyposażoną w tzw. spalinowy moduł dojazdowy (Dual Power) umożliwiający jej eksploatację na niezelektryfikowanych bocznicach kolejowych – Józef Michalik, Wiceprezes Zarządu, Newag S.A.

Freightliner PL to towarowy przewoźnik kolejowy działający na rynkach polskim i niemieckim oraz realizujący przewozy transgraniczne pomiędzy Polską i sąsiednimi krajami. Specjalizuje się w przewozie kruszyw i węgla, prowadzi również przewozy produktów rolniczych. Od 2014 obsługuje intermodalne pociągi siostrzanej spółki ERS Railways w relacjach z Rotterdamu oraz z Krefeld (Niemcy) do Swarzędza. Ponad 25% przychodów spółka osiąga w Niemczech poprzez podmiot zależny Freightliner DE. Obecnie operuje flotą ponad 25 lokomotyw oraz ok. 1300 wagonów.

A to już wiesz?  Castrol Professional – pierwsze oleje z certyfikatem CO2 neutral

Freightliner PL należy do międzynarodowej Grupy Freightliner z siedzibą w Londynie. W 2015 roku większościowy pakiet udziałów w Grupie Freightliner nabyła spółka Genesee & Wyoming Inc. (G&W), notowana na nowojorskiej giełdzie (NYSE) grupa kapitałowa działająca w obszarze transportu kolejowego. Wartość transakcji wyniosła w ok. 490 mln funtów.

ING Lease (Polska) Sp. z o.o. jest jedną z największych instytucji leasingowych, obecna na polskim rynku od ponad 20 lat. Spółka jest od wielu lat jednym z liderów na rynku leasingu nieruchomości komercyjnych. Oferuje małym i dużym firmom dostęp do atrakcyjnego finansowania środków trwałych, takich jak: pojazdy, środki komunikacji miejskiej, sprzęt budowlany, rolniczy, maszyny produkcyjne i urządzenia technologiczne, sprzęt biurowy, IT oraz medyczny. ING Lease Polska wchodzi w skład Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. 

Grupa Kapi­ta­łowa NEWAG zaj­muje się pro­duk­cją, moder­ni­za­cją oraz napra­wami taboru kole­jo­wego i szy­no­wego. W zakła­dach spółki w Nowym Sączu pro­wa­dzone są prace w seg­men­cie elek­trycz­nych i spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych, wago­nów oso­bo­wych i loko­mo­tyw spa­li­no­wych. Grupa zatrud­nia ponad 1800 osób. Grupa NEWAG pro­wa­dzi dzia­łal­ność w zakresie:

pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw elek­trycz­nych
pierw­sza od ok. 30 lat elek­tryczna lokomotywa pol­skiej kon­struk­cji „Dra­gon”
pierw­sza pol­ska wie­lo­sys­te­mowa loko­mo­tywa elektryczna „Griffin”
pro­duk­cji i moder­ni­za­cji loko­mo­tyw spa­li­no­wych
pro­duk­cji i moder­ni­za­cji elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych
pierw­szy pol­ski pojazd szynowy, który prze­kro­czył pręd­kość 226 km/h
pro­duk­cji spa­li­no­wych zespo­łów trak­cyj­nych
pro­duk­cji tram­wa­jów – nowo­cze­sny „Nevelo” źródło: Biuro Prasowe ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Załączniki: ING Lease finansuje lokomotywę Dragon nowe produkty/usługi, technologie - Newag S.A. przekazał do użytkowania Freightlinerowi PL pierwszą z pięciu zamówionych lokomotyw „Dragon”. Są to nowoczesne, 6-osiowe lokomotywy elektryczne, wyposażone w dodatkowy silnik spalinowy do prac na bocznicach i liniach niezelektryfikowanych. Lokomotywy zostały w pełni zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce. Kontrakt został zawarty na początku 2015 roku. Finansowanie wartego niemal 75 mln zł projektu zapewnia ING Lease (Polska). Hashtagi: #nowe produkty/usługi #technologie

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy